Powiedzenia o pogodzie

Pogoda - pory roku

 

Deszcz ranny, łzy panny, starej baby tańcowanie - niedługo ustanie.
Deszcz ranny, płacz panny i taniec starej baby - krótko trwa.
Deszcz św. Jana obiecuje mokre żniwa.
Deszcz w polowie listopada, tęgi mróz zimą zapowiada.
Deszcz w św. Floriana, skrzynia groszem napchana.
Deszcze listopadowe budzą wiatry grudniowe.
Deszcze Michałowe prawią w zimie powietrze zdrowe.
Deszcze w świętego Floriana, skrzynia groszem wypchana.
Deszczyk majowy, młodej łzy wdowy.
Dłużej świat zima ziębi, niż lato zagrzewa.
Dzień świętego Idziego, gdy się wypogodzi.
Dziesięć lat suchych tyle szkody nie zrządzi, co jeden mokry.
Eliasz przynosi deszcze, to się pasza zgnoi jeszcze.
Eugeni pogodę w styczniu odmieni.
Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wiater nie zawodzi.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17